Reutilització de la informació i formats oberts (i 2)

aciPrepa

Acabava la primera part d'aquest text sobre reutilització de la informació del sector públic plantejant la pregunta que es formulen molts responsables d'ens d'aquesta naturalesa que estan obligats al compliment d'aquesta normativa: quins documents, informació o dades s’han de facilitar exactament en formats oberts? Queda clar que els principis de la reutilització afecten a tota la informació del sector públic, però interessa aclarir què diu la normativa sobre els formats en els que s'ha d'oferir la informació. La Directiva de 2003 tractava la qüestió de l'obligatorietat de permetre la … [Read more...]

Reutilització de la informació i formats oberts (part 1)

1437503836810

Un concepte de ressonàncies ecològiques s'ha incorporat al llenguatge administratiu: reutilitzar la informació. Les lleis diuen ara que les administracions públiques han de posar la seva informació a l'abast dels ciutadans per tal que aquests la puguin reutilitzar, o sigui destinar a un altre ús. En bona mesura això ja ha estat així tradicionalment. Des de fa molt de temps els ciutadans donem un nou ús a la informació pública, per exemple utilitzem còpies de documents per a finalitats docents, o de recerca, o en defensa dels nostres drets en un contenciós. Les lleis tampoc impedien ni … [Read more...]

Sobre els límits dels drets d’autor

1434538332329

Biblioteques, arxius, museus i altres centres de naturalesa similar tenen una relació difícil, complexa, amb la normativa de drets d’autor. No és culpa dels autors, ni dels editors o productors. Ho és de la deficient norma que regula aquests drets, la qual demostra molt poca sensibilitat per la tasca que han de fer aquelles institucions. La Llei espanyola no considera adequadament l’important paper d’aquests centres culturals i patrimonials. Ha interpretat les normes europees sempre a la baixa, limitant o dificultant la prestació dels serveis que aquestes institucions ens han d’oferir. La … [Read more...]

Polítics sense papers

D'aquí a poques setmanes hi haurà nous ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Els regidors, diputats i consellers que ho han estat els darrers anys deuen estar pensant que han de fer una mica d'endreça abans de marxar: molts no es tornen a presentar i d'altres no tenen assegurat sortir escollits. Als despatxos o als ordinadors que han estat utilitzant tenen documents, correus electrònics i dades referides a les seves actuacions. És lògic que en el moment de deixar-ho disponible per als successors es plantegin si hi ha documents “seus” que es podrien endur cap a casa. Alguns, de ben … [Read more...]

Administració electrònica i velocitat

Foto Jeshu Jhon (designerspics.com)

El paper en què escrivim o imprimim documents, heus aquí un suport del qual ens anuncien la desaparició des de fa temps. Inventat a la Xina fa prop de dos mil anys, en aquesta part del món el fem servir des de fa set segles. El segle XIII vam aprendre'n a fabricar-ne dels musulmans, i des d'aquell moment el paper va començar a substituir el pergamí, una substitució molt lenta, fins al punt que els dos suports van coexistir prop de quatre segles. En l'actualitat, després de tant de temps, hauria arribat el moment de la desaparició del paper. Vostè ara llegeix aquesta columna periodística … [Read more...]

Ràdios impertinents

radio-151339_640

Els mitjans d'informació de casa nostra són, al meu entendre, d'excel·lent qualitat. Per això criden l'atenció, desentonen, determinades pràctiques com aquesta que vull comentar. Em refereixo a les trucades telefòniques impertinents des de les ràdios a domicilis particulars. Al començament aquesta classe de trucades es feien només des d'emissores petites i des de programes més aviat friquis, de poca audiència. Senties per la ràdio aquesta trucada i pensaves "quina barra que tenen aquests paius", i ho atribuïes a la mala qualitat de la programació, a la falta de bons guionistes i de recursos. … [Read more...]

Llicència CC a la Llei de Transparència

images

Des d’aquest blog he anat comentant continguts del text de la Llei de Transparència, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 18 de desembre. Aquí trobareu el text  aprovat finalment. En aquesta ocasió em referiré a un aspecte puntual que ens permetrà entrar amb cert detall en l'anàlisi d'un tema important. Es tracta de la referència a les llicències Creative Commons (CC) del número 1 de l’article 17: La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de … [Read more...]

Préstec bibliotecari i criteri de l’autor

Dibuix de Bernardin de St. Pierre

La nova regulació del préstec bibliotecari establerta per aquest Reial Decret  promulgat el passat mes d'agost al que em referia en un post anterior, no passarà pas a la galeria de les bones normes sobre propietat intel·lectual i defensa dels drets dels autors. En aquell post feia una referència puntual al que considero és un dels error més greus: deixa sense capacitat de decidir als autors. Explico amb més detall aquesta qüestió. La compensació als autors pels préstecs d'obres que fan les biblioteques es materialitza de la manera següent: Passarà obligatòriament per via (per la caixa) … [Read more...]

Utilitzar i / o reutilitzar la informació

In_formació

En l'àmbit de la informació ha entrat amb força un concepte amb ressonàncies ecològiques: reutilització. La informació del sector públic, els enormes volums de documents i dades que generen o reuneixen i custodien els ens del sector públic, s'han de posar a disposició dels particulars per a la seva reutilització, o sigui per facilitar que els ciutadans i les empreses els puguin tornar a utilitzar. Una Directiva de 2003 va indicar el camí a seguir a Europa en aquesta matèria. Va ser transposada a l'ordenament espanyol per la Llei 37/2007 (estatal). . Una idea relativament innovadora La … [Read more...]

Préstec de llibres i remuneració als autors

foto

El BOE de l'1 d'agost publicava el Reial Decret regulador del préstec d'obres de centres que ofereixen un servei públic. És l'esperada regulació d'aquest servei de préstec, servei que consisteix principalment en la cessió temporal de llibres als usuaris de les biblioteques públiques. La norma estableix i concreta la remuneració que han de percebre els autors de les obres que es deixen, no només de col·leccions de biblioteques, sinó també d'arxius, museus i centres similars, tema àmpliament i llargament discutit, i certament discutible, des de l'aprovació de la Directiva 92/100/CEE. Fa, per … [Read more...]