Administració electrònica i velocitat

Foto Jeshu Jhon (designerspics.com)

El paper en què escrivim o imprimim documents, heus aquí un suport del qual ens anuncien la desaparició des de fa temps. Inventat a la Xina fa prop de dos mil anys, en aquesta part del món el fem servir des de fa set segles. El segle XIII vam aprendre'n a fabricar-ne dels musulmans, i des d'aquell moment el paper va començar a substituir el pergamí, una substitució molt lenta, fins al punt que els dos suports van coexistir prop de quatre segles. En l'actualitat, després de tant de temps, hauria arribat el moment de la desaparició del paper. Vostè ara llegeix aquesta columna periodística … [Read more...]

País Dupont i Dupond

Dupont Dupond d'Hergé, a Els Cigars del Faraó

Avança la reforma i reorganització d'alguns registres preparada (perpetrada dirien molts) pel Govern Central. Ha estat molt comentat el fet que l'avantprojecte de Llei atribueix als registradors de la propietat la gestió del Registre Civil, decisió francament sorprenent que l'exposició de motius d'aquest avantprojecte no és capaç d'argumentar. Però, més enllà d'aquesta i d'altres qüestions que és d'esperar es modifiquin, ens trobem davant d'un altre cas de reforma que desaprofita l'oportunitat de corregir duplicitats i solapaments, de racionalitzar i fer més productives les administracions. A … [Read more...]

Repàs al calendari de l’administració electrònica

calendari

Amb el nou any estrenem calendari, i de calendaris tracta també aquest primer post de 2013, concretament del calendari o calendaris d'implantació de l'administració electrònica. En una entrada anterior ja es feia referència als calendaris de compliment dels drets i garanties de l'article 6 de la Llei 11/2007. Veurem ara altres dates que deriven també d'aquella norma i que han de servir de referència per a permetre l'exercici dels drets dels ciutadans en les seves relacions amb els ens públics. Fer possible l'exercici d'aquests drets acaba repercutint inevitablement en els procediments interns, … [Read more...]

Noms de prostitutes al Butlletí Oficial

pros

Aquests dies la premsa s'ha fet ressò de la divulgació, per part de l'Ajuntament de la Jonquera, dels noms i altres dades de persones sancionades per exercir la prostitució a la via pública, o per ser clients de persones que les exercien. Les dades d'aquestes persones, juntament amb la data de la infracció i l'import de la sanció, es publiquen a la taula d'anuncis municipal, en suport paper, reproduint un edicte publicat al BOP de Girona en un número de fa unes setmanes que no enllaço per les raons que seguidament exposaré. En la publicació en un i altre lloc consten els noms de 3 homes i de 3 … [Read more...]

I ara la seguretat

seguretat

Una de les virtuts de la normativa de protecció de dades és que ha permès introduir la paraula seguretat en l'àmbit de les nostres organitzacions. Almenys ha permès parlar d'un concepte poc assumit, i implementar algunes millores, especialment necessàries, pel caràcter de la informació, en l'àmbit de les administracions públiques. Amb els deures a mig fer encara en aquesta matèria, més de 12 anys després d'entrada en vigor de la Llei i quatre anys després de l'entrada en vigor del seu Reglament, els ens del sector públic han de prendre en consideració ara una altra norma sobre seguretat que … [Read more...]

Unes notes sobre el correu electrònic

Lacrat

A la feina el correu electrònic és una eina indispensable. És còmode, el combinem amb altres eines i ens permet estalviar molts calés i guanyar molt de temps. Ni segells, ni sobres, ni lacrats... És una eina per fer feina però que , ai!, sovint utilitzem de forma poc professional. Aquí van unes notes sobre algunes males pràctiques en relació a l'ús del correu i també, barrejades, algunes opinions personals. . La meva adreça electrònica no és meva. El compte de correu que ens ha proporcionat l'empresa o administració en la que treballem, que utilitza el seu domini, no és nostre en cap sentit. … [Read more...]