Sobre els límits dels drets d’autor

1434538332329

Biblioteques, arxius, museus i altres centres de naturalesa similar tenen una relació difícil, complexa, amb la normativa de drets d’autor. No és culpa dels autors, ni dels editors o productors. Ho és de la deficient norma que regula aquests drets, la qual demostra molt poca sensibilitat per la tasca que han de fer aquelles institucions. La Llei espanyola no considera adequadament l’important paper d’aquests centres culturals i patrimonials. Ha interpretat les normes europees sempre a la baixa, limitant o dificultant la prestació dels serveis que aquestes institucions ens han d’oferir. La … [Read more...]

Eliminar els documents de l’empresa, quan?

Arxivador

La pregunta amb la que he titulat aquest post no és pas fàcil de contestar, perquè tota empresa genera un volum considerable de documents de naturalesa i característiques diferents, per tant d'importància diferent. D'altra banda, segons el sector i l'activitat de l'empresa poden existir normes específiques que determinaran obligacions també específiques sobre conservació dels documents. Les notes que segueixen són només unes pinzellades breus a manera d'aproximació a aquesta important qüestió. Fan referència a les principals normes i obligacions que afecten a la majoria de les empres i a la … [Read more...]

Digitalitzar documents històrics

Scan

Els arxius, biblioteques i centres de documentació de tot el món han assumit com a missió fonamental la digitalització dels seus fons i posar-los a disposició del públic per mitjà d'Internet. Iniciatives individuals de centres o programes cooperatius, com per exemple Europeana o Memòria Digital de Catalunya, bolquen diàriament a la xarxa més i més documents, una llau meravellosa d'informació que segurament planteja moltes qüestions des del punt de vista tecnològic i de criteris metodològics, i també sobre la forma d'oferir-los als ciutadans. A aquesta segona qüestió es refereix aquesta entrada … [Read more...]

30 anys i fi de reserva

30

En la complexa, i deficient, regulació del dret d'accés a la documentació pública, existeix un element que dóna llum i seguretat. Es tracta del termini de 30 anys que marca l'obertura o fi de l'exclosió de consulta de la documentació reservada. Dóna llum perquè fa accessibles documents que quedaven fora del coneixement del públic, i proporciona seguretat perquè es fonamenta en una dada objectiva (el transcurs de 30 anys) i no en conceptes indeterminats susceptibles de ser interpretats de forma diferent i restrictiva. Analitzarem ara breument la incidència efectiva d'aquest important termini … [Read more...]

A propòsit de les dades d’una exreclusa

Jail cell hell / C.L. Denmark

L'any 2010 una exreclusa, un cop complerta la seva condemna, va sol·licitar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP) que es cancel·lessin les seves dades dels fitxers informàtics d'aquesta Direcció General. El fitxer d'on s'havien de cancel·lar les dades és en realitat una base de dades que feia funcions de catàleg i permet accedir als expedients de presos i expresos. Davant la negativa de la DGIP la persona afectada es va adreçar a l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, en la seva Resolució núm. R/00068/2011 de 28 de gener, va donar-li la raó i va ordenar a … [Read more...]

Regulació del Sistema Estatal d’Arxius: més val tard que mai?

Armaris compactes

Divendres passat el BOE publicava el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Aquest modest blog no és el lloc adequat per a fer una anàlisi detallada d'aquest important text que substitueix el Reglament de 1901 (sic.) i afecta de manera àmplia, tot i la seva poca extensió, el règim jurídic dels documents i la informació del sector públic, principalment l'estatal. No obstant no puc estar-me'n de comentar un … [Read more...]